Whites Surfmaster PI

طلایاب Surfmaster PI برای زمین های بدقلق ساحل طراحی شده است، Surfmaster با میدان دوگانه روشن کردن و اجرای راحت را با عمق بیشینه و حساسیت آشکارسازی پالسی ادغام می کند. توضیحات محصول • طول قابل تنظیم : ۴۰تا ۵۲ • تمام فلزات صوتی : VCO • خروجی صدا : هدفون ضدآب • باتری : […]